Egzamin praktyczny z przygotowanych utworów

 

Wymagany program dla kandydatów do szkoły II stopnia

FORTEPIAN:

1. J. S. Bach – Inwencja 3 gł. albo preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier I/II)
2. Forma klasyczna (część sonatiny lub sonaty, rondo, wariacje)
3. Etiuda wirtuozowska
4. Utwór dowolny
5. Para gam i pasaży
6. Gra a vista
7. Utwór do samodzielnego przygotowania (10 minut czasu)

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru elementów programu.  


SKRZYPCE:
1. Gama, pasaże, dwudźwięki
2. Dowolna etiuda lub kaprys
3. I lub III cz. dowolnego koncertu skrzypcowego
4. Fragment utworu do przeczytania a vista w trakcie egzaminu

 

ALTÓWKA I WIOLONCZELA:
1. Gama
2. Dowolna etiuda
3. I lub III cz. dowolnego koncertu
albo
I lub III cz. dowolnej sonaty

 

KONTRABAS:
1. Etiuda
2. Utwór dowolny

INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE I DĘTE DREWNIANE:
1. Gama durowa i gama molowa
2. 2 etiudy [zróżnicowane] – melodyczna i techniczna
3. Utwory solowe z fortepianem

 

FORTEPIAN JAZZOWY

1. Jeden utwór solo z repertuaru muzyki poważnej.
2. Utwór o charakterze jazzowym.

 

Badanie predyspozycji w kierunku muzyki jazzowej.
Mile widziana improwizacja.

 

SAKSOFON JAZZOWY:
1. Gama durowa i gama molowa
2. 2 etiudy
3. Utwory solowe z fortepianem

Badanie predyspozycji w kierunku muzyki jazzowej.
Mile widziana improwizacja.


PERKUSJA

1. WERBEL:
tremolando
etiuda klasyczna
etiuda rudimentowa

2. KSYLOFON
gama durowa do 7 znaków
interwały i pasaże
etiuda

3. WIBRAFON lub MARIMBAFON
etiuda lub utwór solo [4 pałki]

4. DOWOLNY INSTRUMENT MELODYCZNY
utwór z akompaniamentem

ORGANY
1. Etiuda
2. Utwór polifoniczny
3. Sonatina lub utwór dowolny

Program powinien być wykonany na fortepianie.
Można dodatkowo zaprezentować utwór na organach.

AKORDEON
1. Gama durowa lub molowa
2. Etiuda
3. Utwór polifoniczny
4. Utwór dowolny.