Pisemny egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki

 

Zakres materiału obowiązującego do pisemnego egzaminu z kształcenia słuchu.

 

Wiedza i umiejętności.

1. Rozpoznanie interwałów prostych.

2. Rozpoznanie akordów, określenie ich przewrotów (trójdźwięki i D7).  

3. Rozpoznanie rodzaju gamy (durowej  naturalnej, molowej eolskiej, harmonicznej, doryckiej).  

4. Określenie postaci akordów w oparciu o zapis nutowy.

5. Rozpoznanie polskiego tańca ludowego.

6. Dyktando melodyczne pamięciowe.  

7. Dyktando rytmiczne – zapis stałego schematu rytmicznego.

8. Korekta błędów.

9. Rozpoznanie kadencji – doskonałej, zwodniczej, kościelnej (plagalnej).  

10. Analiza fragmentu utworu – określenie obsady wykonawczej, budowy utworu, faktury, charakterystycznych struktur rytmicznych.  

 .