Pisemny egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki

 

Zakres materiału obowiązującego do pisemnego egzaminu z kształcenia słuchu.

Wiedza i umiejętności.
1. rozpoznanie interwałów prostych
2. rozpoznanie akordów, określenie ich przewrotów (trójdźwięki i D7)
3. rozpoznanie rodzaju gamy (durowej  naturalnej, molowej eolskiej, harmonicznej, doryckiej)
4. w oparciu o zapis nutowy określenie postaci akordów
5. rozpoznanie polskiego tańca ludowego
6. dyktando melodyczne pamięciowe
7. dyktando rytmiczne – zapis stałego schematu rytmicznego
8. korekta błędów
9. rozpoznanie kadencji – doskonałej, zwodniczej, kościelnej (plagalnej)
10. analiza fragmentu utworu – określenie obsady wykonawczej, budowy utworu, faktury, charakterystycznych struktur rytmicznych.